Mitte-eemaldatavad proteesid

Suust mitte-eemaldatavate proteeside hulka kuuluvad kroonid, sillad ja hambaimplantaadid.

Hambakroonid paigaldatakse hammastele, mille krooniosa on ulatuslikult lagunenud ja mida ei ole võimalik enam täidisega taastada.

Sildprotees on puuduvaid hambaid asendav protees, mis kinnitatakse defekti piiravatele hammastele. Sildproteesi asetamise eelduseks on terved hambad, millelele sild toetada. Ainult sel juhul suudavad nad välja kanda nii enda kui ka puuduolevate hammaste funktsiooni ja koormuse.

Mitte eemaldatavad proteesid on reeglina mugavamad kasutada võrreldes suust eemaldatavate proteesidega.

Sõltuvalt materjalist on proteesidele kuni 2 aastane garanti. Silla tugihammastele garantii ei laiene.

Vanaduspensionäridel on võimalik saada Haigekassalt üks kord kolme aasta jooksul 256 € proteesimisele kulunud raha kompensatsiooni.

Teata oma murest

captcha