Proteesimine

Sõltuvalt patsiendi võimalustest ja soovidest pakume laia valikut hammaste proteesimise viise, alates suust eemaldatavatest akrüül- ja pehmel baasisel proteesidest hammaste implantaatideni.

Inimestel on kindel arv hambaid ning hammaskonnas on igal hambal oma konkreetne roll kanda. Hammaste puudumine põhjustab olemasolevate hammaste koormuse suurenemise ja võib põhjustada ka allesjäänud hammaste asendi muutusi hambakaares. See toob omakorda kaasa juba ridamisi mitmeid probleeme nagu hambakaaries jms. Seega, puuduvad hambad tuleks õigeaegselt asendada, säilitamaks hammaskonna tervikliku funktsiooni, parima tervise ja esteetika.

Mitte-eemaldatavate proteeside hulka kuuluvad:

  • hambakroonid
  • hambasillad
  • laminaadid
  • hambakroonid ja sillad implantaatidel

Suust mitte-eemaldatavad proteese eelistatakse üldjuhul suust eemaldatavatele proteesidele, sest need on reeglina esteetilisemad ja patsiendile mugavamad kasutada.

Ühe või teise proteesi kasuks otsustamine sõltub veel patsiendi anatoomiast, vajadustest ja rahalistest võimalustest. Kõiki aspekte arvesse võttes,  otsustavad arst ja patsient koos, milline lahendus on antud olukorras võimalikult parim.

Suust eemaldatavate proteeside puhul tuleb varuda kannatust ja aega.  Söömine ja rääkimine nõuavad veidi harjumist, et näo lihased saaksid uue asjaga suus kohaneda.

Suust mitte-eemaldavatate proteeside puhul tuleb järgida arsti ettekirjutusi ja vajadusel kanda protselani kaitseks öösiti öökapet.

Vanaduspensionäridel on võimalik saada Haigekassalt üks kord kolme aasta jooksul 256 € proteesimisele kulunud raha kompensatsiooni.

Proteesidele kehtib garantii sõltuvalt materjalist ja proteesist 6 kuust 2 aastani.


Teata oma murest

captcha